Konštrukčné zhotovenie obvodových stien

Konštrukčný systém umožňuje veľkú variabilitu. Naše drevodomy dosahujú hodnoty U - súčiniteľ prestupu tepla pre obvodové steny štandardne od 0,14 W/m 2 .K po hodnoty pre pasívny dom. (U = 0,14 W/m 2 .K odpovedá R - tepelný odpor 7,1 m 2 .K/W). Ponúkame Vám príklady zhotovenia obvodových stien:

Obvodové steny ukončené silikátovou fasádou:


Obvodové steny ukončené dreveným obkladom, ktorý tvorí odvetranú fasádu:Odvetraná fasáda sa dá ukončiť tromi spôsobmi:


1 - obvodové steny ukončené dreveným obkladom
2 - obvodové steny ukončené fasádovým polystyrénom, ktorý je zakončený silikátovou fasádou
3 - obvodové steny ukončené fasádovým polystyrénom, ktorý je zakončený silikátovou fasádou v kombinácii s dreveným obkladom (ten môže byť okolo dverí a okien napr:...)

Všetky dané spôsoby sa dajú zhotoviť a záleží len na zákazníkovi, aký spôsob si vyberie.

Prednosti odvetranej fasády:


Vďaka vzduchovej medzere je zabezpečené prúdenie vzduchu a eliminácia vlhkosti. V lete zabraňuje nadmernému prehrievaniu pretože prúdenie vzduchu ochladzuje fasádny plášť. V zime tepelná izolácia zabezpečuje s prevetrávanou vzduchovou medzerou menšiu spotrebu energie pre vykurovanie.