Spôsob financovania

Spôsob financovania stavby je vždy individuálny a je vecou dohody so zákazníkom. Dohodnutá cena je pevná a nedochádza k jej navyšovaniu z našej strany. Cena je zvýšená iba v prípade keď zákazník požaduje dodávky a práce nad dohodnutý rozsah.

Priaznivé platobné podmienky Máme priaznivé platobné podmienky - požadujeme zálohu a priebežné čiastkové platby:

Záloha

 - na začiatku požadujeme zálohu 50% z celkovej ceny domu, pričom táto záloha bude vyplatená pri podpise zmluvy o dielo a zvyšných 50% bude rozdelených do čiastkových platieb.

Čiastkové platby

 - za zrealizované čiastkové dodávky a práce bude zákazník platiť priebežne spravidla v týždenných intervaloch. Pre stanovenie výšky čiastkovej platby sa dohodne zákazník s zhotoviteľom , ktoré sú prílohou zmluvy o dielo.