Výstavba domov

Naše drevodomy staviame priamou konštrukciou, t.j. priamo na základovej doske postavíme drevenú rámovú konštrukciu pre obvodové steny a nosné priečky a vyhotovíme krov. Nasleduje dokončenie strechy a montáž opláštenia obvodových stien vrátane montáže tepelnej a zvukovej izolácie a rozvodov energií, stavba priečok a dokončenie stropov, dokončenie domu. Z interiéru sú steny ukončené stierkami a z exteriéru vysokoparopriepustnou silikátovou omietkou alebo dreveným obkladom na rošte - odvetranou fasádou. Tento spôsob výstavby prináša veľkú variabilitu vyhotovenia domu, čo sa týka použitých materiálov. Výstavbu domu je možné uskutočniť v rozsahu hrubej stavby, rozšírenej hrubej stavby a stavby na kľúč, alebo v inom rozsahu podľa požiadaviek zákazníka. Cenová ponuka je vypracovaná pre hrubú stavbu, rozšírenú hrubú stavbu a stavbu na kľúč. Zákazník má možnosť výberu a vieme sa prispôsobiť požiadavkám a predstavám zákazníka. Naše nízkoenergetické domy majú U - súčiniteľ prestupu tepla obvodovej steny štandardne od 0,14 W/m 2 .K po hodnoty U pre pasívne domy. S klesajúcou hodnotou U - súčiniteľa prestupu tepla obvodovej steny ( alebo stúpajúcou hodnotou R - tepelného odporu obvodovej steny ) sa zväčšuje hrúbka izolácie a teda aj hrúbka obvodovej steny. Pri hodnote U - súčiniteľa prestupu tepla 0,14 W/m 2 . Príklady našich konštrukčných skladieb

Používané materiály

Veľký dôraz kladieme na ekologickosť materiálov. Staviame z dreva, ekopanelov, drevovláknitých dosiek,používame minerálne izolácie s ECOSE technológiou,... Stavebné materiály, ktoré používame sú na biologickom základe alebo sú vyrobené bezformaldehydovými technológiami. Snažíme sa o to aby v domoch, ktoré postavíme bolo zdravé vnútorné prostredie a na to len samotné zdravé materiály nestačia. Preto staviame domy s difúzne otvorenou konštrukciou. Viac informácií o materiáloch

Záruka

Na konštrukčný systém poskytujeme záruku 35 rokov, na zabudované časti a prvky obstarané od iných dodávateľov poskytujeme záručnú dobu zhodnú s konkrétnym dodávateľom a na ostatné stavebné práce 36 mesiacov.

Doba zhotovenia

Záleží od zložitosti domu, obvykle 2 až 3 mesiace.